tarcza KOWELL do szlifowania metalu

Rys. nr 1. Tarcza szlifierska KOWELL - do szlifowania metalu

METAL - Metale, dobrze przewodzące ciepło i elektryczność pierwiastki chemiczne, odznaczające się zazwyczaj kowalnością, dodatnim współczynnikiem temperaturowym oporu, nieprzezroczystością i charakterystycznym połyskiem. Mają najczęściej niską elektroujemność, w reakcjach chemicznych wykazują tendencję do oddawania elektronów i tworzenia jonów dodatnich (kationów), ponieważ atomy metali mają obok całkowicie wypełnionych wewnętrznych powłok elektronowych powłokę zawierającą niewielką liczbę elektronów, które chcą oddać. W substancjach prostych i związkach międzymetalicznych te słabiej związane elektrony powłoki zewnętrznej tworzą tzw. gaz elektronowy, powodujący dobre przewodnictwo cieplne i elektryczne oraz wiążący ze sobą atomy metalu w ten sposób, że wiązania te nie ulegają zerwaniu po przesunięciu się po sobie warstw atomów (stąd pochodzi kowalność metali). W temperaturze pokojowej wszystkie metale, z wyjątkiem rtęci (ciecz), występują w stałym stanie skupienia (tworzą tzw. kryształy metaliczne).
Krystalizują zazwyczaj w trzech typach sieci: regularnej płasko centrowanej, regularnej przestrzennie centrowanej i heksagonalnej (Bravais'go sieci).
Na 115 znanych obecnie pierwiastków 91 stanowią metale (oraz 7 o charakterze półmetali). Podziału pierwiastków chemicznych na metale i niemetale nie da się przeprowadzić zupełnie ostro, ponieważ znane są pierwiastki wykazujące typowe właściwości metali (np. sód, potas, wapń i inne) lub nie wykazujących żadnych właściwości metalicznych (typowe niemetale). Istnieje jednak wiele pierwiastków amfoterycznych, zachowujących się w obecności mocnych kwasów jak metale, a w obecności mocnych zasad jak niemetale, ale tworzących substancje proste charakteryzujące się cechami metalicznymi. Chemicznie najbardziej metalicznymi pierwiastkami są metale alkaliczne i metale ziem alkalicznych. Technicznie najważniejszym metalem jest żelazo, będące głównym składnikiem stali. Inne (poza żelazem) technicznie używane metale określa się nieraz nazwą metali nieżelaznych.
Zależnie od gęstości metale dzieli się na metale lekkie (o ciężarze właściwym do 4,5 g/cm3) oraz metale ciężkie. Wśród metali ciężkich wyróżnia się grupę metali kolorowych (np. miedź, cyna, ołów, cynk i inne) stosowanych do różnych stopów (np. brązy, mosiądze, stopy łożyskowe), oraz chemicznie najodporniejsze metale szlachetne (wszystkie platynowce, srebro, złoto). Z uwagi na położenie w układzie okresowym pierwiastków (wynikające z budowy ich atomów) można je podzielić na metale grup głównych, wraz z cynkowcami, oraz metale przejściowe.
Metale są bardzo rozpowszechnione w przyrodzie, najczęściej w postaci rud, z których otrzymuje się je za pomocą procesów metalurgicznych (hutnictwo, metalurgia). Metale mają szerokie zastosowanie, zwłaszcza jako materiały konstrukcyjne.

Firma KOWELL jest w stanie zaoferować konkurencyjną cenę, doradztwo i elastyczne warunki realizacji zamówienia na tarcze do szlifowania metalu oraz na tarcze do ciecia metalu

Oferta na tarcze diamentowe do szlifowania dla profesjonalistów:

TARCZE KOWELL / SZLIFOWANIE METALU:

 • przecinarki do dylatacji
 • przecinarki drogowe do 10 KM
 • przecinarki drogowe do 40 KM
 • przecinarki drogowe do 50 KM
 • przecinarki drogowe do 70 KM
 • przecinarki drogowe do 100 KM
 • przecinarki drogowe do rowkowania

TARCZE KOWELL CIĘCIE METALU:

 • przecinarki spalinowe
 • przecinarki pneumatyczne
 • przecinarki hydrauliczne
 • przecinarki elektryczne

TARCZE DIAMENTOWE SZLIFIERSKIE NA ZAPYTANIE:

 • pilarki łańcuchowe
 • przecinarki stołowe
 • przecinarki ścienne
 • wiertnice
 • kątówki
 • szlifierki

KOWELL.PL nawigacja

2014 Wrocław COPYRIGHT KOWELL ©                                                 kowell metal                                    Wyszukaj KOWELL w internecie na: GOOGLE.PL